Head menu

Systémy pro energetiku

Systémy pro energetiku

SGMS Smart Grid Management System     Nová koncepce měření, a to nejen spotřeby...

Systémy pro energetiku

Systémy pro energetiku

SGMS Smart Grid Management System     Nová koncepce měření, a to nejen spotřeby...

Systémy pro energetiku

Systémy pro energetiku

SGMS Smart Grid Management System     Nová koncepce měření, a to nejen spotřeby...

Systémy pro energetiku

Systémy pro energetiku

SGMS Smart Grid Management System     Nová koncepce měření, a to nejen spotřeby...

Systémy pro zdravotnictví

Systémy pro zdravotnictví

Facility management     Cílem řešení je vytvoření jednotného portálu pro interní...

Systémy pro zdravotnictví

Systémy pro zdravotnictví

Facility management     Cílem řešení je vytvoření jednotného portálu pro interní...

 • Systémy pro energetiku

  Systémy pro energetiku

 • Systémy pro energetiku

  Systémy pro energetiku

 • Systémy pro energetiku

  Systémy pro energetiku

 • Systémy pro energetiku

  Systémy pro energetiku

 • Systémy pro zdravotnictví

  Systémy pro zdravotnictví

 • Systémy pro zdravotnictví

  Systémy pro zdravotnictví

Centrální komunikační jednotka - CCU

(Central communication unit - CCU)

 

Automated Data CollectionCCU (centrální komunikační jednotka) je modul informačního systému, který zajišťuje sběr dat z distribuční soustavy. CCU dále tato data předává k dalšímu zpracování a archivaci do systému SGMS.

 

Ke sběru dat slouží síť hardwarových zařízení komunikujících na jedné straně s elektroměry, případně dalšími prvky SmartGridu a na straně druhé s CCU. Těmito zařízeními jsou modemy, nebo datové koncentrátory.

 

Datový koncentrátor je speciální malý průmyslový počítač vybavený hardwarem a námi vyvinutým softwarem pro komunikaci s elektroměry. Na každý takový datový koncentrátor je možné připojit až několik desítek elektroměrů. Na druhé straně datový koncentrátor pomocí internetového připojení komunikuje s CCU, což umožňuje nejen předání dat v reálném čase, ale i centrální vzdálenou správu celé sítě. Koncentrátor umožňuje odečítat a případně i řídit koncová zařízení různých výrobců.

 

Dalším zařízením, se kterými CCU komunikuje jsou modemy přímo připojené ke smartmeterům (elektroměrům). Tyto zařízení mají výrazně menší kapacitu počtu připojených zařízení a kladou vyšší nároky na kvalitu komunikační sítě (nefungují autonomně).