Head menu

SGMS Smart Grid Management System

SGMS Smart Grid Management System

  Nová koncepce měření, a to nejen spotřeby elektřiny, ale třeba i vody, plynu a jiných...

Zákaznický portál

Zákaznický portál

  V případě požadavku zákazníka na zpřístupnění dat přes internet je k dispozici...

CCU - centrální komunikační jednotka

CCU - centrální komunikační jednotka

  CCU (centrální komunikační jednotka) je modul informačního systému, který zajišťuje...

Datakoncetrátor SGMS

Datakoncetrátor SGMS

  Datový koncentrátor dovoluje vyčítat data z podřízených jednotek perodicky (podle...

Systémy pro zdravotnictví

Systémy pro zdravotnictví

  Cílem řešení je vytvoření jednotného portálu pro interní žádankové a evidenční systémy...

Systémy pro zdravotnictví

Systémy pro zdravotnictví

  Cílem řešení je vytvoření jednotného portálu pro interní žádankové a evidenční systémy...

  • SGMS Smart Grid Management System

    SGMS Smart Grid Management System

  • Zákaznický portál

    Zákaznický portál

  • CCU - centrální komunikační jednotka

    CCU - centrální komunikační jednotka

  • Datakoncetrátor SGMS

    Datakoncetrátor SGMS

  • Systémy pro zdravotnictví

    Systémy pro zdravotnictví

  • Systémy pro zdravotnictví

    Systémy pro zdravotnictví

Zákaznický portál

wind02

 

V případě požadavku zákazníka na zpřístupnění dat přes internet je k dispozici speciální součást systému, která je od systému z bezpečnostních důvodů úplně oddělená – zákaznický portál. Umožňuje na každému jednotlivému zákazníkovi zpřístupnit průběžně naměřená data jednotlivých složek odebírané energie přes internet na základě loginu a hesla. Více...

Napište nám